Băng dính vàng trong 6 kg

40,000

Đơn vị bán: Quận
Trọng lượng: 6 kg/6 quận
Quy cách: 6 quận/lốc
Chiều cao: 4.4cm
Độ dày dính: 4cm