Băng dính vàng trong 3 kg

25,000

Đơn vị bán: Quận
Trọng lượng: 3 kg/6 quận
Quy cách: 6 quận/lốc
Chiều cao: 4.4cm
Độ dày dính: 2cm