Băng dính vàng trong 1,2 kg

12,000

Đơn vị bán: Quận
Trọng lượng: 1.2 kg/6 quận
Quy cách: 6 quận/lốc
Chiều cao: 4.3cm
Độ dày dính: 0.5cm