Băng dính điện nano

4,500

Đơn vị bán: cuộn
Trọng lượng: 0.25 kg/10 quận
Quy cách: 10 cuộn/lốc
Chiều cao bản: 1.7cm
Độ dày dính: 0.4cm